Stockholms Handelskammare - Handelsdokument

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Logo_STHLMHK

Handelskammaren utfärdar handelsdokument som förenklar och sparar pengar vid handel med utlandet. Som medlemsföretag har du rabatt på alla våra handelsdokument.


ATA-carnet
Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU. ATA-carneten gör att tullförfarandet blir enklare och snabbare. Du behöver endast ett dokument med dig på resan.

Ansökan och varulistan som xls-fil
Ansökan som pdf
Varulistan som pdf
Länder där ATA-carneten gäller
Vanliga frågor om ATA-carnet
Spar tid och pengar med ATA-carnet

Ursprungscertifikat (UC)
Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land). Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

Mall för ansökan om Ursprungscertifikat (Ms Office 2000)
Mall för ansökan om Ursprungscertifikat (Ms Office 2007)
Så här fyller du i Ursprungscertifikat
How to fill in a Certificate of Origin
Exempel på ifylld ansökan


Import av strategiskt gods
Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett sk DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Om det är första gången som du ansöker om IC- eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera.

Frågeformulär för IC och DVC
Ansökan om IC
IC-certifikatet
Ansökan om DVC
DVC-certifikatet
 
Handel med länder som har frihandelsavtal med EU - EUR.1.-certifikat

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören.
Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. För att vi ska kunna utfärda EUR.1.-certifikatet måste en exportfaktura bifogas. Observera att denna inte får innehålla en fakturadeklaration. 

Exempel på ifyllt certifikat
Anvisningar
Mall (Ms Office 2000)
Mall (Ms Office 2007)
Länder som EU har frihandelsavtal med

 
Blanketter för EUR.1-certifikat och A.TR-certifikat beställs hos Lamanica Logistikservice AB.

 


Kontakt Handelsdokument

Stockholms Handelskammare

Handelsdokument

Besöksadress:
Brunnsgatan 2, 111 83 Stockholm

Postadress:
Box 16050, 103 21 Stockholm

Telefon: 08-555 100 20
Fax: 08-566 316 00

Öppettider: 10:00 - 16:00

Kontakta oss:
handelsdokument@chamber.se