Stockholms Handelskammare - Våra viktigaste frågor

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Rapportsläpp: Uppsala växer! Hur antar vi utmaningen?

Publicerad: 26 september 2016
Vilka demografiska utmaningar väntar Uppsalaregionen de närmaste tio åren?


Publicerad: 25 augusti 2016

Frukostmöte "Behind the scenes" - Novation

Handelskammaren och Novation inbjuder till frukostmöte där vi får lyssna till vad som händer bakom kulisserna.

Publicerad: 18 augusti 2016

Uppsala måste bli attraktivare för unga

Uppsala har utvecklats till en snabbt växande storstad med stora utvecklingsmöjligheter. Men konkurrensen om kompetensen är hård och platsen spelar en allt större roll i möjligheten att locka till sig talanger. Nya siffror visar att åtta av tio ungdomar som studerar inte tror att den spännande karriären finns i Uppsala. Nio av tio ungdomar tror inte att de kommer att hitta en bostad som motsvarar deras förväntningar.

Publicerad: 17 maj 2016

Elbussar bäst för Uppsala

Uppsala handelskammare kräver att planerna på spårväg i Uppsala skrotas. Med stöd i en ny rapport hävdar de att elbussar är att föredra.

Publicerad: 18 april 2016

Skilj inte Uppsala från Stockholm

"Arbetet med att ta fram en ny region­indelning för Sverige är välkommet. Syftet är att skapa färre men mer potenta län och landsting. Men det vi i första hand reagerat på är att den helt integrerade huvudstadsregionen Stockholm–Uppsala inte ska stärkas och utvecklas, utan splittras". Det skriver Maria Rankka, Stockholms handelskammare och Göran Cars, professor i samhällsbyggnad.

Publicerad: 13 april 2016

"Sveriges tillväxtmotor har drabbats av växtvärk"

Stockholm-Mälardalsregionen har till viss del drabbats av växtvärk. Uteblivna eller för små satsningar på kollektivtrafiken blir en bromskloss för hela regionens arbets- och bostadsmarknad och för hela Sveriges tillväxt, skriver tio landstings- och regionråd från sex regioner och landsting.

Publicerad: 3 februari 2015

Fyrspår ger 100 000 bostäder

Handelskammaren i Uppsala presenterar idag en framtidsvision på konferensen Distinget som visar att en utbyggnad av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm ger 100 000 nya bostäder.

Publicerad: 24 september 2014

IT-klustret i Uppsala en möjlighet för nya tillväxtföretag

Uppsala är en nationellt viktig ICT-miljö eftersom regionens universitet utbildar en stor del av Sveriges samlade IT-kompetens. Den stora internationella potentialen ligger i ett ännu närmare samarbete mellan Uppsala och Stockholm, som ett enda starkt nationellt kluster, framgår i denna rapport från Handelskammaren.

Ladda fler

Kontakta oss

Regionchef Uppsala Göran Brocknäs 018-50 29 99