Stockholmsbarometern

Barometern visar det övergripande ekonomiska läget och återspeglar inte eventuellt valda branscher och delbranscher.

Intervall

Bransch