Stockholms Handelskammare - Amazons etablering god nyhet för Västerås och för Sverige

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Nyheter Företagsklimat / Amazons etablering god nyhet för Västerås och för Sverige
Företagsklimat

Amazons etablering god nyhet för Västerås och för Sverige

Publicerad 12 april 2017 04:58 Uppdaterad 12 april 2017 04:58
Nyligen meddelade Amazon att man avser att bygga ett datacenter för molntjänster i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Flera svenska företag som Ikea, Assa Abloy och Scania är redan användare av Amazons molntjänster, men centret kommer att kunna leverera molntjänster med korta ledtider till hela Norden.

Detta är så klart goda nyheter för Västerås, men också för hela landet. Betydelsen av handel och export är ju ingen nyhet för Västerås och Västmanland som är ett av de starkaste exportlänen i landet, baserat på i första hand högteknologisk industri. Att staden som byggt sin framgång på järnväg och energi fortsätter med att vara bas för modern infrastruktur följer i en framgångsrik tradition.

I dag ser vi tyvärr en allt mer polariserad diskussion om förhållandet mellan storstäder och resten av landet i Sverige och utomlands. Det heter att staden utarmar resten av landet på människor, naturresurser och kapital.

Precis som alla nollsummeteorier när det gäller ekonomi så är det fel. Amazon hade förmodligen inte etablerat sig i tre mellansvenska städer utan närheten till Stockholm, Europas snabbast växande huvudstad.

Och Stockholm hade inte varit en av de huvudkontorstätaste städerna i världen per capita om det inte varit för företag inom verkstadsindustri, skog, metallbearbetning och andra företag med sin bas utanför storstaden. Sveriges internationella framgångar bygger i den meningen på ett fruktbart samspel mellan stad och land.

Sveriges förutsättningar, med relativt mycket mark, låga energipriser och väl utbyggd digital infrastruktur gör att vi har goda förutsättningar att få ytterligare investeringar. Dessa tillgångar som i hög grad finns en bit ifrån storstäderna spelar alltså stor roll, men huvudstadsregionens rika liv av start-up-bolag, forskning och storbolag har lika stor betydelse.

Men etableringen pekar också på politiska utmaningar:

•  Sänkningen av energiskatten på datacenter i Sverige gör våra energikostnader konkurrenskraftiga. Men det visar också att de incitament som skatter skapar faktiskt har betydelse. I det ljuset bör regeringen tänka om när det gäller den föreslagna flygskatten, både i ett globalt perspektiv men också för de livsviktiga flygtransporterna mellan huvudstadsregionen och resten av landet.

• Sverige bör också vara drivande i frågan om fria dataflöden över gränser, som just nu är en ivrigt debatterad fråga i EU-kommissionen och Europaparlamentet. Digital protektionism är lika destruktiv som tullar och handelshinder när det gäller varor och tjänster.

•  På ett lokalt plan visar etableringen på betydelsen av en snabb, enkel och förutsägbar process för markanvisning för ny industrimark. När det gäller etableringar av Amazons klass kan Västerås kommuns konkurrentstäder lika väl ligga i Västmanland som i Valencia.

• Vidare måste den offentliga sektorn digitaliseras i lika hög grad som resten av samhället. I EU-kommissionens rankning från tidigare i våras kom Sverige på tredje plats, men när man ser till offentliga tjänster ligger vi bara på en åttondeplats, med länder som Estland och Finland långt före Sverige. Det är föga imponerande.

Just nu står stora delar av ekonomin inför en stor omvandling. En sådan omvandling är aldrig helt smärtfri, vilket varvs- och tekoindustrierna är exempel på. Amazons etablering i Sverige visar att Sverige trots allt har goda möjligheter att bli vinnare i den nya ekonomin. Men det kräver bland annat att vi inser att storstaden och resten av landet är beroende av varandra, till bådas nytta.

Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

Fredrik Torehammar, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare


Debattartikeln publicerades på Vestmanlands läns tidning Amazons etablering god nyhet för Västerås och för Sverige


Kontaktperson

Fredrik Torehammar Näringspolitisk expert 08-555 100 06