Stockholms Handelskammare - Ärna banar vägen

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Nyheter Uppsala / Ärna banar vägen
Uppsala

Ärna banar vägen

Publicerad 17 januari 2014 04:23 Uppdaterad 17 januari 2014 04:27
Möjligheten att skapa en civil flygplats på Ärna i Uppsala är ett gyllene tillfälle att främja privata initiativ, skriver Göran Brocknäs.
Handelskammaren i Uppsala välkomnar regeringens beslut att bekräfta tillståndet att bedriva civil flygtrafik på Ärna som redan meddelats av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Nu gäller det att respektera demokratiskt fattade beslut.

Civilflyg på Ärna har många fördelar som inte kommit fram ordentligt i debatten. Lokalt handlar det om hundratals arbetstillfällen, både på flygplatsen och hos underleverantörer. Den som trovärdigt vill sätta jobben främst i den ekonomiska politiken kan inte annat än välkomna denna förändring.

Principiellt handlar det om friheten och möjligheten att etablera nya privata verksamheter på offentlig infrastruktur. Den som vill främja privata initiativ och visa sig företagsvänlig har här ett gyllene tillfälle att visa det. Dessutom är det en pionjärmöjlighet att etablera samarbete mellan försvaret och privata krafter, en möjlighet som tidigare varit förbehållet andra offentliga aktörer.

Sveriges internationella tillgänglighetär avgörande för såväl företagen, universiteten som medborgarna. I all synnerhet som Östra Mellansverige och huvudstadsregionen till 2050 förväntas växa med 800 000–1 000 000 nya invånare, varav en stor del kommer från andra länder.

Till följd av denna tillväxt dras våra flygplatser med kapacitetsproblem, något som bäst löses genom att använda den kapacitet som redan finns, vilket är fördelaktigt för såväl miljön som plånboken.

Vi vet att Arlanda har problem med sitt tillstånd och riskerar att få reducera verksamheten med upp till 40 procent om inte villkoren ändras. Vi vet att Bromma är fullt. Skavsta visar att periferiflygplatser drar till sig trafik. Västerås är en reservkapacitet som marknaden inte visat något större intresse för på grund av avståndet. Och man har prövat nya flygplatslägen kring Stockholm, vilket visat sig omöjligt. Återstår Ärna. Som redan ligger där och inte kräver något ingrepp i miljön.

Miljömässigt är Ärna ett bra alternativ. Den omfattande miljöprövningen visar bland annat att endast 60 personer störs enligt gällande norm, vilket ställer krav på insatser i deras fastigheter för att hantera buller.

Detta tack vare bullerbestämmelser och restriktioner från 1943 som dimensionerats efter de plan som verkligen bullrar – de militära stridsflygplanen. Civila plan bullrar i jämförelse blygsamt. I alla aspekter kan en nybyggd anläggning hantera miljöfrågorna bättre än en gammal, då dessa byggs efter senaste lagstiftning och med modernaste teknik.

Den som vill att Uppsala ska vara ett attraktivt resmål för turister och affärsresande från stora delar av Europa ser i civilflyget stora fördelar. Genom ett nät av destinationer kan vi utveckla marknadsföringen av vår region mot specifika marknader och nå tiotusentals nya besökare per år. Vilket även det ger jobb och skatteintäkter.

Men i alla investeringskalkyler finns risker. De flesta går att prissätta och hantera. Andra risker, som oförutsägbara politiska spelregler, är desto svårare att kalkylera. Det faktum att politiken inte levererar tydliga, långsiktiga och stabila förutsättningar för företagande i Uppsala är ett stort problem.

Handelskammaren konstaterar att de politiska partierna i Uppsala har ett förbättringsområde när det gäller att få investerare att satsa medel i regionen vilket förbättrar tillväxtsituationen och i förlängningen skapar arbetstillfällen. Det märks inte minst i de näringslivsrankingar som bygger på enkätsvar från företag och investerare att attityderna till företagande måste förbättras i Uppsala.

Gemensamt måste nu alla politiska partier skapa förutsättningar för att långsiktigt kunna dra nytta av att näringslivet vill investera i Uppsala. En bra inledning på det är att respektera beslutet att tillåta civilflyg på Ärna.


Göran Brocknäs
regionchef

Handelskammaren i Uppsala län