Stockholms Handelskammare - Chockhöjda hyror för Uppsalaföretag

På denna webbplats använder vi cookies för statistikinsamling, för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt samt anpassa våra tjänster och marknadsföring. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Nyheter Skattetrycket / Chockhöjda hyror för Uppsalaföretag
Skattetrycket

Chockhöjda hyror för Uppsalaföretag

Publicerad 21 januari 2010 13:39 Uppdaterad 19 juni 2017 14:29
Den statliga fastighetsskatten på kommersiella fastigheter bör omgående avskaffas. Den fördelas orättvist, är oförutsägbar och grundas på orealiserade värdestegringar. Paradoxalt nog ska fastighetsskatt betalas oavsett om företag går med vinst eller förlust.

Just nu pågår en fastighetstaxering inför 2010 av kommersiella lokaler (kontor, butiker, hotell och restauranger). Dagens taxeringsvärden som grundas på 75 procent av marknadsvärdet 2005 ska uppdateras till motsvarande för 2008 - då priserna fortfarande stod högt.

I rådande lågkonjunktur skapar det en stor oro för kostnadsökningar hos många företag. Det gäller oavsett om de äger eller hyr sina lokaler, eftersom fastighetsbolagen lägger höjningen på hyrorna.

Skatteverket har aviserat höjningar av taxeringsvärdena med i genomsnitt 20 procent. Men i storstadsområdena torde det innebära höjningar med 30-40 procent, och ännu högre i attraktiva områden. Företagen i Uppsala län kan räkna med en ökning med 39 procent enligt preliminära siffror från Skatteverket. Det ger procentuellt lika stora skattehöjningar.

Storstäderna bär en oproportionerligt stor andel av fastighetsskatten, eftersom den grundas på taxeringsvärdet. Uppsala tillhör de städer som drabbas hårdast.

Fastighetsskatten per kvadratmeter i Uppsala län uppgår i dag till 61 kronor jämfört med rikets 70 kronor. Dock är det enbart företagen i Stockholm, Västra Götaland och Skåne som betalar högre fastighetsskatt per kvadratmeter. Skatten per kvadratmeter är dubbelt så hög som i Norrbotten, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Högre fastighetspriser och hyror jämfört med stora delar av övriga landet gör fastig­hetsbeskattningen extra kännbar för länets företag. Därtill bidrar lågkonjunkturen till en dämpad efterfrågan och sämre lönsamhet.

Argument emot fastighetsskatten är att företag som i sin verksamhet äger lokaler eller industrifastigheter kan drabbas av en trippelbeskattning. Utöver fastighetsskatt betalas skatt på eventuell vinst i bolaget och hos ägaren.

Företag som har maskiner till ett stort värde kan drabbas av att dessa i taxeringssammanhang betraktas som del av byggnaden. Då kan skatten bli mycket hög i förhållande till byggnadens reella värde.

Handelskammaren anser att den statliga fastighetskatten på kommersiella fastigheter måste avskaffas. Om statsfinanserna inte medger ett avskaffande rakt av bör den ersättas, helt eller delvis, med en kommunal avgift, utformad på liknande sätt som för bostäder.

Ett avskaffande av fastighetsskatten på kommersiella fastigheter skulle utgöra en viktig pusselbit i ett gott företagsklimat. Det skulle ge en ökad förutsägbarhet för Sveriges företag när det gäller utvecklingen av lokal- och hyreskostnaderna, inte minst i Uppsala län.

I dag betalar företag inte några skatter till de kommuner de verkar i trots att de nyttjar delar av den kommunala servicen.

En utformning med en kommunal avgift skulle stärka drivkrafterna för Sveriges kommuner att verka för näringslivsfrämjande satsningar och stödja tillkomsten av nya arbetsplatser, vilket skulle gagna hela landets ekonomiska utveckling.

Mats Lindquist
regionchef Handelskammaren i Uppsala län

Sofia Linder
analytiker Stockholms Handelskammare för Stockholms och Uppsala län

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I UPSALA NYA TIDNING DEN 21 JANUARI 2010