Stockholms Handelskammare - EUR.1

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

EUR.1

Vid export till vissa länder utanför EU kan varan vid importen bli helt eller delvis befriad från importtull.

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören.
Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. För att vi ska kunna utfärda EUR.1.-certifikatet måste en exportfaktura bifogas. Observera att denna inte får innehålla en fakturadeklaration. 

Exempel på ifyllt certifikat
Anvisningar
Mall (Ms Office 2000)
Mall (Ms Office 2007)
Länder som EU har frihandelsavtal med

 
Blanketter för varucertifikat EUR.1 beställs hos Lamanica Logistikservice AB.

Prislista

Handelsdokument