Stockholms Handelskammare - Priser

På denna webbplats använder vi cookies för statistikinsamling, för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt samt anpassa våra tjänster och marknadsföring. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Priser


Modellavtalet: Deposition 2014
Priser exkl. moms.

Uppläggningsavgift: 15 000 kr
√Örsavgift: 12 000 kr

Uppdateringsavgift:

1 500 kr

√Ėvriga administrationsavgifter:

 från 5 000 kr

Uppläggningsavgiften faktureras i samband med avtalets undertecknande. Årsavgiften faktureras i början av det år avgiften avser och utgår för varje påbörjat år som Depositionsavtalet gäller. 

Uppdateringsavgiften faktureras i samband med att uppdatering sker.

Licensgivare och Licenstagare som önskar säga upp Depositionsavtalet ska inkomma med sådant meddelande före den 31 december för att fakturering av avgift för kommande år inte ska ske. 

För Masteravtal tecknade före 2006-11-31 gäller följande prissättning: 

Årsavgift: 10 000 kr/licenstagare 
Uppdateringsavgift: 1 500 kr


För Masteravtal tecknade efter 2006-11-31 gäller följande prissättning: 

√Örsavgift: 6 000 kr/licenstagare
Uppdateringsavgift: 1 500/licenstagare 


Prisändringar
 
Avgifterna gäller under förutsättning att depositionen inte är skrymmande eller kräver särskild kostsam förvaring.

Handelskammaren förbehåller sig rätten att justera angivna priser med hänsyn till pris- och valutakursförändringar.

Deponera källkod