Befolkningsprognos 2025

Befolkningsprognos
Klicka för mer information.
Befolkningsprognos
2016
2025
Totalt:
Barn & Ungdomar:
Yrkesverksamma:
Äldre (80+):
Klicka för mer information.

Kommuner Stockholm & Uppsala

Klicka på kommunerna för mer information

Stockholms län och Uppsala län växer så det knakar. Det kommer behövas tusentals nya platser på skola och förskola och boende för äldre innan 2025.

Hur många fler blir ni i ditt grannskap? Klicka på din kommun för att få veta mer!