Stockholms Handelskammare - Nacka/Värmdö

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Handelskammaren Lokalt / Nacka/Värmdö

Nacka/Värmdö

Bra kommunikationer, tillgång till bostäder, god utbildning samt ett positivt näringsklimat är avgörande för våra företags konkurrenskraft.

Viktiga policyfrågor för oss i Nacka/Värmdö är:

  • Utbyggd kollektivtrafik. Vi välkomnar att tunnelbanesystemet ska byggas ut till Nacka och ser positivt på möjligheterna till en framtida förlängning till Värmdö.
  • Slussen. Ombyggnaden av Slussen har redan börjat få konsekvenser för många Nacka- och Värmdöbor som pendlar till sitt arbete. Det är därför helt centralt att störningarna minimeras under byggtiden, att kollektivtrafikutbudet är så bra som möjligt och att adekvat information går ut till de trafikanter som drabbas.
  • Österleden. Vi vill se en östlig vägförbindelse som kan avlasta innerstaden från biltrafik, avlasta Essingeleden och bättre binda samman regionens östra delar.
  • Bostäder/stadsmiljö. Vi verkar för fortsatt byggande av bostäder, kontor och handel som ger attraktiva stadsmiljöer. Nacka är en av de kommuner i regionen som växer och förändras snabbast. I samband med tunnelbaneutbyggnaden bygger man 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. Även Gustavsberg befinner sig i en intressant förändrings- och utvecklingsfas där de centrala delarna förtätas med bostäder.

Viktiga arenor för lokala kontakter och affärsmöjligheter är våra näringslivsdagar Nacka Företagarträff och Värmdö Företagargala.


Handelskammarambassadörer

Eva Gianko, Styrelseinstitutet
Kontakta Eva

Åke Reichard, Atrium Ljungberg
Kontakta Åke

Se alla våra medlemmar i Nacka/Värmdö

Kontaktperson

Daniella Waldfogel Näringspolitisk expert 08-555 100 14