Stockholms Handelskammare - Elbussar bäst för Uppsala

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Nyheter Infrastruktur / Elbussar bäst för Uppsala
Infrastruktur

Elbussar bäst för Uppsala

Publicerad 17 maj 2016 09:39 Uppdaterad 17 maj 2016 03:59
Uppsala handelskammare kräver att planerna på spårväg i Uppsala skrotas. Med stöd i en ny rapport hävdar de att elbussar är att föredra.

Enligt rapporten skulle den dubbla ledbussen ge de lägsta årskostnaden med drygt 206 miljoner kronor per år. Näst lägst elhybridbussen med knappt 213 miljoner medan el- och biodieselbussarna hamnar på 228-231 miljoner, och spårvagnen på 383 miljoner per år.

– De beräkningar som gjorts för spårvagnarna utgår från en kilometerkostnad på 150 miljoner kronor. Spårvägsbygget på Hamngatan i Stockholm landade på nästan en miljard kronor per kilometer, men det är en speciell miljö, säger Magnus Åkerman, biträdande regionchef för Uppsala handelskammare.

Han framhåller att 150 miljoner kronor per kilometer är den lägsta kostnadsnivån som beräknats. Den skulle ge en totalkostnad på 3,4 miljarder kronor.

– Vi vill inte vara alarmistiska, skillnaden i kostnader blir ändå tydlig, säger Magnus Åkerman.

Andra faktorer som gör att Handelskammaren anser att spårvagnar är ett sämre alternativ än buss är Uppsalas smala centrumgator, spårvagnars stora svängradie, behoven av gatuförstärkningar och omläggningar av el-. va- och fjärrvärmenät.

– Att satsa stora summor på spårväg vore olyckligt när satsningar behövs på skolor och omsorg. Vi anser också att centrum ska kunna nås med alla trafikslag. Såväl handel som kontor måste vara lätt tillgängliga, säger Magnus Åkerman.

Uppsala handelskammare anordnar på fredag ett seminarium om den framtida kollektivtrafiken i kommunen.

Ladda ner rapporten Fördel elbuss

Läs artikeln i sin helhet hos unt.se "Kräver stopp för spårväg"