Stockholms Handelskammare - Remissvar angÄende förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala lÀn

PÄ denna webbplats anvÀnder vi cookies för statistikinsamling, för att din upplevelse av webbplatsen ska bli sÄ bra som möjligt samt anpassa vÄra tjÀnster och marknadsföring. För mer information om hur vi anvÀnder cookies pÄ vÄra webbplatser, vÀnligen se vÄr policy för cookies. Genom att fortsÀtta anvÀnda denna webbplats godkÀnner du vÄr policy för cookies.

Start / Nyheter Uppsala / Remissvar angÄende förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala lÀn
Uppsala

Remissvar angÄende förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala lÀn

Publicerad 7 oktober 2020 14:13 Uppdaterad 29 oktober 2020 10:12
Handelskammaren i Uppsala lÀn har beretts tillfÀlle att yttra sig över förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala lÀn och önskar med anledning av förslaget anföra följande:

AllmÀnt 

Region Uppsalas förslag till ny regional utvecklingsstrategi för Uppsala lÀn bygger vidare pÄ tidigare RUS:ar och behÄller den struktur av vision och tre strategiska inriktningar som mejslades fram i den förra versionen. I detta dokument har Agenda 2030 arbetats in som en röd trÄd, och försöker med detta uppfylla funktionen som regional Agenda 2030, som en lÀnk mellan den globala, europeiska och nationella nivÄn, ner till den lokala. Handelskammaren stÄr bakom denna ansats och ambition, och ser hur detta ocksÄ bidrar till att vitalisera och modernisera den regionala utvecklingspolitiken.  

Sedan revideringsarbetet pÄbörjades har Corona och den pÄgÄende pandemin pÄ mÄnga sÀtt förÀndrat förutsÀttningarna för det regionala utvecklingsarbetet. Detta nÀmns i förordet, men har endast i marginalen kunnat fÀrgas in i förslag till mÄl, ÄtgÀrder och prioriteringar. Handelskammaren bedömning av nuvarande lÀge och krisens effekter pÄ Uppsala lÀn Àr att flera förslag behöver omprövas i grunden. Detta sÀrskilt mot bakgrund av att de mest prioriterade ÄtgÀrderna har pekat ut perioden 2020-2024 som planeringshorisont. Handelskammarens bedömning Àr att det under dessa fyra Är kommer att krÀvas enorma krafttag och insatser för att starta om landet, lÀnet och mÄnga kommuner efter krisen. I det ljuset framstÄr flera utpekade prioriteringar som sekundÀra. 

I det följande lÀmnar Handelskammaren nÄgra övergripande synpunkter pÄ förslaget och dÀrefter konkreta förslag till förÀndringar.  

Övergripande synpunkter 

Handelskammaren har med stor behÄllning tagit del av underlagsmaterialet och tycker sÀrskilt att omvÀrldsanalysen vÀl speglar de utmaningar som lÀnet behöver hantera i ljuset av vad som sker i omvÀrlden. Inför en uppdatering av bakgrundsanalysen till följd av Corona kan Region Uppsala med fördel dra nytta av Omstartskommissionens rapport, som visar vad som krÀvs för att ta Sverige igenom den akuta krisen, hantera en övergÄngsfas och Ästadkomma en hÄllbar omstart. De flesta förslagen adresserar den nationella nivÄn, men ansatsen kan och bör omsÀttas i reformer Àven pÄ lokal och regional nivÄ. 

I det till stora delar vÀldisponerade och vÀlformulerade dokumentet saknar Handelskammaren en starkare förankring av förslagen i pÄgÄende utvecklingsprocesser i lÀnet. Med vissa kompletteringar skulle RUS bÀttre kunna anvÀndas som hÀvstÄng för utvecklingsarbetet i flera av lÀnets kommuner. 

RUS som hÀvstÄng för pÄgÄende och planerade processer 

Handelskammaren menar att en RUS behöver ta fasta pÄ sÄdant som pÄgÄr, planeras eller mÄste genomföras för att uppnÄ de lÄngsiktiga mÄlen. UtifrÄn forskningens slutsatser kring den globala uppvÀrmningen kan de beslut vi fattar inom de nÀrmaste Ären fÄ avgörande betydelse för hela lÀnets, landets och vÀrldens utveckling i mÄnga generationer. Detta avgörande momentum skulle kunna tydliggöras i RUS och avspeglas bÀttre i förslagen. Trots att viktiga beslut brÄdskar handlar flera prioriteringar snarare om att skjuta insatser pÄ framtiden och invÀnta resultat av diverse utredningar, utan egentlig idé om hur dessa ska tas om hand och pÄverka kommande beslut. Denna brist blir allra tydligast vad gÀller förslag om en regional fysisk samhÀllsplanering.  

Regional fysisk samhĂ€llsplanering tillĂ€mpas sedan lĂ€nge i Stockholms lĂ€n, inom ramen för den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Genom Ă€ndring i PBL kan regionalt utvecklingsansvariga ansöka om att bli regionplaneorgan, vilket senast skett i SkĂ„ne. Region Uppsala har tidigare meddelat Finansdepartementet att man inte har för avsikt att ansöka om att fĂ„ axla detta uppdrag, eftersom det dels skulle krĂ€va utredningsresurser som inte finns inom organisationen, dels att nyttan av en regional fysisk plan Ă€r tveksam. Alternativet Ă€r snarare att lĂ€net i Ă€nnu högre utstrĂ€ckning samverkar inom En bĂ€ttre sits och systemanalysarbetet inom MĂ€lardalsrĂ„det och inom ramen för samarbete inom Östra Mellansverige, dĂ€r en fysisk strukturbild för Stockholm-MĂ€larregionen för övrigt redan har utarbetats – ÖMS 2050.    

PÄ lÀngre sikt kan en regional fysisk plan utgöra en viktig vÀgledning för lÀnets planeringsarbete, men Àven med en snÀv tidplan skulle den kunna antas först en bit in i Är 2025. Detta skulle i bÀsta fall kunna pÄverka innehÄllet i nÀstnÀsta nationella plan för transportinfrastruktur. LÄngt innan dess behöver lÀnet sÀkra att fyrspÄret byggs ut, utan fördröjning. Att en kapacitetsstark kollektivtrafik förbereds, besluts, planeras och pÄbörjas. Att ny jÀrnvÀgsstation i Bergsbrunna och tusentals nya bostÀder pÄbörjats. Att flera kommuner ska sjösÀtta sina offensiva utbyggnadsplaner.  

Handelskammaren föreslÄr dÀrför att förslaget om en regional fysisk plan helt utgÄr och ersÀtts med ett Ätagande som innebÀr att Region Uppsala och lÀnets kommuner ska sÀkra utbyggnad av fyrspÄr, förverkliga Uppsalapaketet och bygga hÄllbara stadsdelar och bostÀder i hela lÀnet, i linje med de kommunala översiktsplanerna. Denna prioritering Àr sÀrskilt angelÀgen mot bakgrund av att offentliga investeringar under kommande Är kan motverka den efterslÀpande effekt som pandemin tycks fÄ pÄ bygg- och fastighetssektorn.  

RUS som stöd för statliga investeringar i infrastruktur 

Vad gĂ€ller omrĂ„det infrastruktur noterar Handelskammaren att förslaget till RUS tagit ett steg tillbaka jĂ€mfört med tidigare versioner.  Den storregionala strukturbilden och en bilagd karta med markerade kommunikationsstrĂ„k ger en viss vĂ€gledning i det fortsatta planeringsarbetet, men det saknas helt information om vilka brister i infrastruktursystemet som bör prioriteras.  Detta upplever Handelskammaren som en svaghet, vilket kan pĂ„verka lĂ€nets möjligheter att fĂ„ till stĂ„nd viktiga investeringar framgent. I Trafikverkets ÄtgĂ€rdsvalsstudie (ÅVS) för ostkustbanan och förslag om att bygga ut fyrspĂ„r hĂ€nvisades det till att denna investering lyftes fram bĂ„de i RUS och i RUFS som den högst prioriterade. Utan detta uttryckliga stöd hade framgĂ„ngen inte varit sjĂ€lvklar. Dessutom kan utpekade brister redan i RUS vara ett viktigt underlag inför kommande lĂ€nstransportplan. Om tid saknas, eller processen helt enkelt inte hunnit med, vore ett minimikrav dĂ€rför att RUS innehĂ„ller samma infrastrukturella prioriteringar för lĂ€net som Ă„terfinns i MĂ€lardalsrĂ„dets systemanalys. Det handlar i synnerhet om utbyggt fyrspĂ„r, ny Hjulstabro, förbĂ€ttrad tillgĂ€nglighet till Arlanda och kapacitetsförstĂ€rkning pĂ„ Dalabanan.  

Stockholm-Arlanda Àr vÄrt internationella brohuvud  

Handelskammaren anser vidare att RUS helt duckat för Arlandas och flygets betydelse för regionens utveckling, vad gÀller besöksnÀring, transporter av högvÀrdigt gods, affÀrsresor, internationella tillgÀnglighet och en hÄllbar omstÀllning. Pandemin har inneburit ett drÄpslag mot flygindustrin och arbetstillfÀllen runt Arlanda, nÄgot som gjort oss smÀrtsamt pÄminda om vÄrt beroende av omvÀrlden. För att kunna sÀkra regionens internationella tillgÀnglighet, knyta ihop landet olika delar och bidra till ekonomisk ÄterhÀmtning och sysselsÀttning, samtidigt som koldioxidutslÀppen reduceras i linje med Parisavtalet, anser Handelskammaren att RUS behöver kompletteras med ambitioner och prioriteringar för Arlanda. 

Huvudstadsregionen som funktionellt nav 

Av underlagsmaterialet framgĂ„r att Uppsala lĂ€n Ă€r beroende av omvĂ€rlden, i synnerhet av de omkringliggande lĂ€nen. Trots det anser Handelskammaren att RUS nĂ€stan helt bortser frĂ„n fördelarna med lĂ€nets geografiska lĂ€ge i en av Europas mest attraktiva och konkurrenskraftiga regioner. Stockholm och huvudstaden nĂ€mns vid ett tillfĂ€lle i dokumentet, i en bisats, och övriga regioner i Östra Mellansverige, Ă„terfinns inte alls. Det ger intryck av RUS som en inĂ„tblickande strategi, med svaga tentakler och relationer till omvĂ€rlden och nĂ€rregionen. Enligt Handelskammarens mening Ă€r detta bĂ„de missvisande och olyckligt, och bejakar inte alls de erfarenheter av mellanregionalt samarbete som utvecklats under de senaste tio Ă„ren inom Östra Mellansverige, och de funktionella relationer för arbetsmarknad och företagsamhet som vuxit fram med kraft sedan slutet av 90-talet.  

Samarbetet över lĂ€nsgrĂ€nser Ă€r omfattande. Med bĂ€ttre infrastruktur, tĂ€t trafikering och biljettsystem som frĂ€mjar rörlighet har lĂ€nsgrĂ€nserna suddats ut allt mer. Åtskilliga företag i Uppsala lĂ€n ingĂ„r i koncerner med sĂ€te i Stockholm. Innovationssystem, forskning och nĂ€ringslivskluster utvecklas oberoende av grĂ€nser. Arbetsmarknaden vĂ€xer och allt fler fĂ„r allt fler arbetstillfĂ€llen inom rimligt avstĂ„nd. Denna utveckling Ă€r samtidigt sannolikt i sin linda. Med fyrspĂ„r, fler och snabbare tĂ„g och innovativa mobilitetslösningar kommer den regionala integrationen att öka ytterligare, trots att fler sĂ€kerligen jobbar hemifrĂ„n oftare. Förslaget till RUS saknar helt detta perspektiv. Det gĂ„r knappt att utlĂ€sa att Uppsala ingĂ„r i samma region som Arlanda och Stockholm. Ännu mindre framgĂ„r det hur Uppsalaregionen vill dra nytta av detta.  

Uppsalas roll i vÀrlden 

Bristen pÄ omvÀrldsperspektiv blir Àven tydligt nÀr det gÀller lÀnets internationella orientering och roll i vÀrlden. Det gÄr inte att utlÀsa hur lÀnet ser pÄ sin roll i vÀrlden, bÄde nÀr det gÀller hur lÀnet pÄverkas av omvÀrlden, och hur lÀnet kan pÄverka och bidra till en hÄllbar utveckling i vÀrlden. Om tiden inte medger en ordentlig process kring detta föreslÄr Handelskammaren att inspiration hÀmtas frÄn Region Uppsalas egen strategi för internationell lyskraft.  

Nyttja lÀnets guldÀgg 

Det Ă€r inte bara det externa perspektivet som saknas. I nĂ„gra avseenden saknas ocksĂ„ ett tillvaratagande av de interna tillgĂ„ngarna, de faktorer som kan beskrivas som lĂ€nets guldĂ€gg och nycklar till framgĂ„ng. De uppenbara Ă€r naturligtvis lĂ€nets bĂ„da topprankade lĂ€rosĂ€ten, som under hundratals Är bidragit till lĂ€nets kunskap, forskning, innovationskraft och nĂ€ringslivsprofil. SLU och Uppsala universitet Ă€r tvĂ„ institutioner som sysselsĂ€tter tusentals lĂ€rare, forskare och utbildar 45 000 studenter varje Ă„r och som satt sin prĂ€gel pĂ„ lĂ€net sedan reformationen. RUS skulle kunna uttrycka tydligare hur dessa guldĂ€gg förstĂ€rker lĂ€nets utveckling och omstĂ€llning. Det visionsarbete som bedrivits inom bĂ„da lĂ€rosĂ€tena, samt universitetens forskningsstrategier, skulle med fördel kunna ges stöd i RUS.  

RUS som underlag till EU:s strukturfondsprogram 

NÄgra av prioriteringarna för den sociala inkluderingen och ekonomiska ÄterhÀmtningen tangerar ambitioner inom kommande strukturfondsprogram, som vÀgleds av EU-kommissionens rapport för En ny giv och den nya nationella strategin för hÄllbar tillvÀxt och attraktionskraft. För att vinna framgÄng och stödja aktörer som vill bÀra viktiga utvecklingsprojekt inom ramen för strukturfonderna, finns det enligt Handelskammarens mening anledning att i RUS tydligare peka ut vilka samhÀllsutmaningar lÀnets aktörer bör fokusera pÄ. DÀrigenom har lÀnet bÀttre förutsÀttningar att fÄ tillgÄng till medel för att uppfylla utvecklingsagendan. 

En omstart för Uppsala lÀn 

För att ta Uppsala lÀn ur krisen behöver företag vÄga investera, nyanstÀlla och ges förutsÀttningar att stÀrka sin konkurrenskraft i en ny internationell omgivning. Detta mÄste ske samtidigt som vi tvingas hantera krisens sviter i form av ökad arbetslöshet och en skulduppbyggnad i sÄvÀl företag som offentlig sektor.  

För kommuner och regioner handlar det inte minst om att med kraft vÀrna kÀrnan i det offentliga uppdraget. FÄ saker Àr sÄ viktiga för nÀringslivets utveckling som att skolan ger eleverna kunskap, att tÄg och bussar gÄr i tid, att sjukvÄrden fungerar och att det rÄder trygghet pÄ gator och torg. Till det kommer möjligheten till ett blomstrande kultur- och föreningsliv som gör staden och regionen till en attraktiv plats att leva och verka.  

Inför omarbetning av RUS menar Handelskammaren att följande omrÄden bör framtrÀda tydligare:  

En region för alla:  

  • Pressa tillbaka arbetslösheten genom att Ă„terstarta servicesektorn och smĂ„företagen. De hĂ„rdast drabbade branscherna mĂ„ste fĂ„ chans att komma pĂ„ fötter och vĂ„ga Ă„teranstĂ€lla. LĂ€rdomar frĂ„n nĂ€ringslivsinsatser till följd av Corona bör utgöra grund för ett förbĂ€ttrat nĂ€ringslivsklimat i hela lĂ€net.  
  • Vaccinera folk mot arbetslöshet. Inför nollvision för gymnasieavhopp i Uppsala lĂ€n senast Ă„r 2025. Öka samverkan skola-arbetsliv, utveckla Ung Företagsamhet och bygg ut yrkesutbildningarna. Expandera den yrkesanpassade svenskutbildningen för nyanlĂ€nda.  
  • UnderlĂ€tta kompetensvĂ€xling och omstĂ€llning mellan företag och branscher. Stimulera nyföretagande och bejaka en vĂ€xande uppdragsbaserad ekonomi med fullgott anstĂ€llningsskydd.  

En vÀxande region: 

  • Gasa Uppsala ur krisen. Planera för en fortsatt vĂ€xande region och fler bostĂ€der. StĂ„ upp för lĂ€nets infrastrukturbehov och sĂ€kra att nya byggprojekt kommer ut pĂ„ marknaden genom framsynt planering och skyndsam handlĂ€ggning av Ă€renden.  
  • Investera för omstĂ€llning och öka takten i digitaliseringen. Initiera ett upprustningsprogram som innehĂ„ller energieffektiviseringar i 70-talets bostadsomrĂ„den, framtidssĂ€krade VA-system, ökad kapacitet i elnĂ€tet samt infrastruktur som underlĂ€ttar transport av mĂ€nniskor, varor och gods.  

En nyskapande region 

  • Omvandla kunskap till samhĂ€llsnytta. SĂ€kra lĂ„ngsiktig finansiering av Uppsalas unika ekosystem av innovation, forskning, entreprenörskap och samverkan, sĂ„ att fler goda idĂ©er kan utvecklas till nya vĂ€rdeskapande bolag. 

Ett kraftfullt genomförande  

I det avslutande kapitlet av RUS anges att genomförandet av RUS vilar pÄ en hög grad av samverkan och medansvar frÄn olika aktörer. Det tyngsta ansvaret för genomförandet vilar pÄ Regionalt forum och den regionala ledningsgruppen (RLG). I tabell anges vidare vilka organisationer och samverkansgrupper som ansvarar för olika sakomrÄden i RUS. Handelskammaren noterar att nÀringslivet förvÀntas bidra till genomförandet, men konstaterar samtidigt att Region Uppsala för nÀrvarande inte bjuder till nÄgot samverkansfora dÀr nÀringslivet finns representerat. I detta avseende kan Region Uppsala dra lÀrdom av LÀnsstyrelsens arbetsformer.  

Samlad bedömning 

Handelskammarens samlade bedömning Àr att förslaget till RUS behöver en pÄtaglig komplettering och aktualisering som: 

  1. Analyserar nulÀget och innehÄller relevanta omstartsförslag utifrÄn den skada som Corona fÄtt pÄ nÀringsliv och mÀnniskors hÀlsa, samt pekar ut konkreta förslag till kraftsamling och aktivitet för att Ästadkomma en omstart av en ekonomiskt stark, hÄllbar och inkluderande region i tidsperspektivet 2021-2024.  
  1. Stödjer de pĂ„gĂ„ende lokala och regionala utvecklingsprocesser som krĂ€ver enorma insatser och resurser för att kunna förverkligas, exempelvis utbyggnad av fyrspĂ„r, byggande av smarta och hĂ„llbara stadsdelar för nĂ€rmare 120 000 fler invĂ„nare till 2050, inklusive all tillhörande offentlig infrastruktur.  

Utan omarbetning i linje med ovanstÄende befarar Handelskammaren att RUS inte fullt ut kommer att kunna fylla den avsedda vÀgledande funktionen för lÀnets utveckling och omstart under de nÀrmaste Ären.  

 

Tomas Stavbom 

Regionchef