Stockholms Handelskammare - Stockholm Treaty Lab - Innovationstävling för klimatet

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Nyheter Utbildning & Innovation / Stockholm Treaty Lab - Innovationstävling för klimatet
Utbildning & Innovation

Stockholm Treaty Lab - Innovationstävling för klimatet

Publicerad 17 mars 2017 01:21 Uppdaterad 6 april 2017 10:41
För att nå de globala hållbarhetsmålen krävs enorma investeringar i gröna innovationer, teknik och klimatanpassning. Investeringar av detta slag kan genereras genom en förutsägbar, stabil och transparent investeringspolitik som skapar incitament och minskar riskerna för investerare.

I det här sammanhanget kan internationell rätt kan spela en nyckelroll. Men i dagsläget finns ingen internationell överenskommelse som har till syfte att främja och skydda gröna investeringar.

Mot denna bakgrund har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, tillsammans med internationella partners, instiftat the Stockholm Treaty Lab Prize. Syftet med detta innovationspris är att få fram ett internationellt modellavtal med potential att öka investeringarna i gröna innovationer, teknik och klimatanpassning.

För att marknadsföra Treaty Lab Prize vänder vi oss till nationella och internationella universitet, intresseorganisationer, advokatfirmor, konsulter, myndigheter, UNCTAD, industrigrupper såsom IETA, OECD. Vi kommer även använda oss av sociala medier och medier såsom BBC, CNN och traditionell fackpress. För största möjliga spridning kommer vi använda oss av det amerikanska välrenommerade crowsourcingverktyget HeroX.


Läs mer om Stockholm Trety Lab på www.stockholmtreatylab.org