Stockholms Handelskammare - Institutet Mot Mutor

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Stockholms Handelskammare / Institutet Mot Mutor

Institutet Mot Mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som arbetar för att motverka korruption och användandet av mutor. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan motverkas.

En grundläggande del i IMM:s arbete är att arbeta med självreglering (Näringslivskoden) som ett verktyg för att bekämpa korruption i samhället. Koden ska ses som ett komplement till lagstiftningen; den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna om mutbrott samt skapar en säkerhetsmarginal till det olagliga.

IMM inrättades år 1923 som en del av Stockholms Handelskammare, men vid en omorganisering år 2012 blev IMM en fristående organisation. Stockholms Handelskammare är idag en av IMM:s huvudmän.

Läs mer om Institutet Mot Mutor.

Kontaktperson


Natali Phalén

Generalsekreterare IMM
08-555 100 56
natali.phalen@institutetmotmutor.se