Stockholms Handelskammare - Handelskammaren gör skillnad

PÄ denna webbplats anvÀnder vi cookies för statistikinsamling, för att din upplevelse av webbplatsen ska bli sÄ bra som möjligt samt anpassa vÄra tjÀnster och marknadsföring. För mer information om hur vi anvÀnder cookies pÄ vÄra webbplatser, vÀnligen se vÄr policy för cookies. Genom att fortsÀtta anvÀnda denna webbplats godkÀnner du vÄr policy för cookies.

Handelskammaren gör skillnad

Handelskammaren gör skillnad. Under Ärens lopp har vi pÄverkat utvecklingen av huvudstadsregionen - för företagens bÀsta.
HÀr Àr ett axplock av frÄgor som vi drivit framgÄngsrikt:Transportinfrastruktur
Under hela Handelskammarens historia har bÀttre transportinfrastruktur varit en av de viktigaste frÄgorna att driva. Handelskammaren har dÀrför engagerat sig i mÄnga olika frÄgor som Àr viktiga för öka rörligheten för mÀnniskor och gods i Stockholmsregionen.

Frihamnen
Stockholms Handelskammare var pÄdrivande att en frihamn skulle anlÀggas i Stockholm och man presenterade ett förslag Är 1909, men de styrande i staden var emot. Men 1917 svÀngde motstÄndet och stadsfullmÀktige fattade beslut om en frihamn i VÀrtan. Efter beslutet gick det fort och tvÄ Är senare öppnades Sveriges första frihamn.

Bromma flygplats
Ända sedan inrikesflyget flyttade till Arlanda 1983 har det funnits krav pĂ„ att Bromma flygplats ska lĂ€ggas ner. Handelskammaren har gjort stora insatser för att Bromma ska finnas kvar som en viktig flygplats för affĂ€rsflyget och dĂ€rmed av stor betydelse för nĂ€ringslivet. Bromma Ă€r ocksĂ„ viktigt för ökad konkurrens inom linjeflyget. Bromma flygplats har fĂ„tt sitt avtal med Stockholms Stad förlĂ€ngt till 2038 vilket innebĂ€r att Swedavia nu kan investera i ny terminal, högre sĂ€kerhet och bĂ€ttre landningsbana. Tack vare Handelskammaren Ă€r Bromma nu Sveriges tredje flygplats med omfattande linjetrafik, framför allt till övriga Sverige. Efter ombyggnaden kommer flygplatsen att ha bĂ€ttre funktioner för bĂ„de linjeflyg och affĂ€rsflyg.

Ringled
En komplett ringled runt Stockholms innerstad har diskuterats sedan 1930-talet och Handelskammaren har varit en stark föresprĂ„kare. Den första delen av ringleden, Essingeleden, fĂ€rdigstĂ€lldes 1970. Handelskammaren drev hĂ„rt att Ă€ven övriga delar ska byggas. Södra lĂ€nken öppnades 2004. Norra LĂ€nken byggs för nĂ€rvarande och kommer att öppnas 2015. För den Ă„terstĂ„ende delen, Östlig förbindelse, har regeringen nu gett direktiv till en förhandlingsman att hitta en lösning.

Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm kommer att börja byggas under 2014. Den kommer framför allt att avlasta Essingeleden och binda ihop de norra och södra delarna av huvudstadsregionen. 
Ombyggnad av vĂ€g 288 mellan Uppsala och Östhammar till trefĂ€ltsvĂ€g har pĂ„börjats och första etappen har öppnats för trafik.

Citybanan
JÀrnvÀgen genom centrala Stockholm har lÀnge haft stora kapacitetsproblem. Handelskammaren har dÀrför stött de olika planer som funnits pÄ förstÀrkt jÀrnvÀgskapacitet. DÀrför byggs nu ocksÄ tvÄ nya spÄr för pendeltÄgstrafiken i tunnel under Stockholms innerstad. NÀr Citybanan öppnar 2017 kommer sÄvÀl pendeltÄg som övrig tÄgtrafik att fÄ betydligt ökad kapacitet och bÀttre tidtabellhÄllning.
Utbyggnad av dubbelspÄr förbi Gamla Uppsala pÄgÄr.

Tunnelbaneutbyggnad
Stockholms tunnelbanenÀt har inte byggts ut sedan mitten av 1980-talet, trots att befolkningen ökat kraftigt sedan dess. Handelskammaren har varit den enda opinionsbildare som verkat för att nya tunnelbanelinjer ska komma till stÄnd. Tack vare Handelskammarens pÄverkansarbete har nu en förstudie om tunnelbana till Nacka inletts.

Bostadsbyggande
Bostasbristen gör det svÄrare för företagen att rekrytera personal men bidrar ocksÄ till att minska Stockholms attraktivitet som student- och forskarstad. Handelskammaren verkar dÀrför för ökat bostadsbyggande, men ocksÄ för en bÀttre fungerande bostadsmarknad.
Den utformning som fastighetsskatt och förmögenhetsskatt fick i samband med skattereformen i början av 1990-talet ledde till mycket höga kostnader för villaÀgare i attraktiva omrÄden med bostadsbrist. InvÄnarna i Stockholms lÀn stod för en mycket stor del av statens inkomster frÄn dessa skatter. Handelskammaren verkade för att de skulle avskaffas, vilket ocksÄ skett.
TyvÀrr finansierades borttagandet av fastighetsskatten med en höjd reavinstskatt vid försÀljning av villor och bostadsrÀtter. Det har inneburit att stockholmarna drabbats av Ànnu högre kostnader. DÀrtill har inlÄsningseffekterna pÄ bostadsmarknaden medfört att bostadsbristen förvÀrrats ytterligare. Handelskammaren verkar nu för förÀndringar av reavinstskatten som ska bidra till att de negativa effekterna lindras.

Friare hyressÀttning
Hyresregleringen Àr en annan orsak till inlÄsningseffekterna pÄ bostadsmarknaden. Handelskammaren verkar för en friare hyressÀttning. En delseger Àr att det nu blivit tillÄtet för innehavare av bostadsrÀtter och villor att nu hyra ut i andra hand till en hyra som motsvarar kostnaderna för bostaden, nÄgot som inte varit tillÄtet tidigare. Möjligheten att via hyresnÀmnden krÀva tillbaka en hög andrahandshyra retroaktivt har tagits bort. Det skattefria beloppet vid andrahandsuthyrning har höjts till 40 000 kronor. Sammantaget har Handelskammarens pÄverkansarbete bidragit till att fler kommer att vÄga och vilja hyra ut hela eller delar av sin bostad i andra hand.

ÅrstafĂ€ltet

Arbetet för en friare hyressÀttning Àven vid förstahandsuthyrning av bostÀder fortsÀtter. Det Àr viktigt för att underlÀtta nyproduktion av hyresrÀtter.
Handelskammaren har genom Ă„ren pekat ut mĂ„nga omrĂ„den som lĂ€mpar sig för bostadsbyggande. Ett sĂ„dant Ă€r ÅrstafĂ€ltet, dĂ€r Handelskammaren 2006 presenterade en rapport om hur det skulle kunna bebyggas. Det har resulterat i att planeringen för 4 000 nya bostĂ€der pĂ„ ÅrstafĂ€ltet nu pĂ„gĂ„r för fullt.

Enklare planprocesser
Handelskammaren verkar ocksÄ för enklare planprocesser för att öka bostadsbyggandet och förkorta planeringstiderna.