Stockholms Handelskammare - Grön populism stryper flyget

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Infrastruktur

Grön populism stryper flyget

Publicerad 15 mars 2017 Uppdaterad 16 mars 2017
Sveriges och Stockholms flygtillgänglighet är en viktig fråga ur ett tillväxtperspektiv. Regeringens ambitioner att strypa flyget med en flygskatt är fullständigt feltänkt. Inte minst som regeringens utredning visar att förslaget i bästa fall får små miljöeffekter. Det hotar dock minst 7000 jobb och går stick i stäv med strävanden att stärka Arlanda som internationell flygplats.

- En bra flygtillgänglighet är avgörande för att stärka Stockholms och Sveriges ekonomi på sikt. Kunskapsintensiva teknik- och tjänsteföretag har ett stort behov av fler internationella direktflyglinjer och en nationell flygskatt riskerar därför att strypa företagens möjligheter att växa.

Det säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

- En svensk nationell flygskatt med svag miljöprofil kommer att motverka flera av regeringens mål för fler jobb. Att regeringen svänger 180 grader i frågan om sänkta arbetsgivaravgifter är bra, men inte trovärdigt. Det viktiga vore i stället att politiken understödjer utvecklingen och användningen av bioflygbränsle så att vi 2030 kan skapa ett fossilbränslefritt inrikesflyg. Här behövs en satsning från regeringen på innovation och utveckling av den nya tekniken, avslutar Fredrik Sand.


Kontakta oss

Fredrik Sand 08-555 100 73

Andreas Åström Kommunikationschef 073-633 55 55