Stockholms Handelskammare - Rädda sjöfartsstaden Stockholm

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Infrastruktur

Rädda sjöfartsstaden Stockholm

Publicerad 26 januari 2017 Uppdaterad 19 juni 2017
Stockholm har alltid varit en viktig sjöfartsstad. Men nu är sjöfartsnäringen satt under hård press. Många kajer, hamnar och angöringsplatser har försvunnit för att ge plats för bostäder. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

- Stockholms vattenvägar borde nyttjas bättre än i dag. Vattenvägen är billig, miljövänlig och kapacitetsstark. Om Stockholms hamnområden fortsätter minska är risken stor att vi förlorar värdefull infrastruktur som inte går att få tillbaka. Dessutom är den för besöksnäringen så viktiga kryssningstrafiken hotad.

Det säger Lotta Andersson, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

- Därför bör Stockholms stad inte bygga bostäder på Loudden och Masthamnen. Det är dags att värna hamnområdena och stärka Stockholm som sjöfartsstad, avslutar Lotta Andersson.

Tio punkter för en starkare sjöfart:

  1. Utveckla en samlad sjöfartsstrategi för huvudstadsregionen. Sjöfarten är märkligt frånvarande i utvecklingsplaner för Stockholm.
  2. Förbättra landinfrastrukturen till hamnarna ur godssynpunkt.
  3. Rädda Masthamnen och Stadsgården för långsiktig hamnverksamhet. Om hamnarna avvecklas så flaggar sjöfartsbolag för att deras verksamhet kommer att läggas ned.
  4. Anlägg Horstenssleden, vilket kan ge snabbare, miljövänligare och mer kapacitetsstark infart till Stockholm.
  5. Utnyttja Stockholms vattenvägar på ett bättre sätt. Bygg ut kollektivtrafik på vatten.
  6. Utveckla citylogistik för godstransporter till att även innefatta sjöfarten.
  7. Bevara och utveckla reparationsvarvet på Beckholmen.
  8. Välkomna kryssnings- och färjepassagerare på ett trevligare sätt.
  9. Slopa farledsavgifterna och förbättra konkurrensen inom sjöfarten.
  10. √Ėka segelh√∂jden under nya Liding√∂bron.

Läs eller ladda ner rapporten Kampen om kajerna


Kontaktperson

Lotta Andersson Projektledare 08-555 100 13

Andreas Åström Kommunikationschef 073-633 55 55