Stockholms Handelskammare - Så stärker vi Stockholms export

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Internationell handel

Så stärker vi Stockholms export

Publicerad 30 augusti 2016 Uppdaterad 13 januari 2017
Regionala strategier är vägen fram för att förbättra exportmöjligheterna. Dessa måste komplettera den nationella strategin eftersom Sveriges regioner har olika handelspartners.

Målet med internationaliseringsstrategin är att stimulera framväxten av fler företag som tar steget ut på exportmarknaden. Mindre än tio procent av Stockholmsföretagen exporterar och de har ofta en småskalig verksamhet. 

– För att vi ska klara oss i den globala konkurrensen behöver huvudstadsregionen bli mer internationell. Exporten, importen och investeringarna måste öka. Fler företag måste ta steget ut på den internationella marknaden. Regionen behöver locka till sig fler internationella talanger genom att införa ett talangvisum, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Företag måste bli mer offensiva i sin export. De måste börja rikta blickarna mot Indien och Kina eftersom det är där den ekonomiska tillväxten sker. För att förbättra exporten behöver vi genomföra en rad olika åtgärder. Alltifrån att bygga ut Arlanda flygplats och förmå ett internationellt toppuniversitet att öppna filial i Stockholm, avslutar Hatzigeorgiou.

Internationaliseringsstrategin fokuserar på följande mål:

  • Öppna regionen för globala talanger (utöka expertskatten, skapa ett servicekontor som kan hjälpa nyanlända talanger med information, inför ett talangvisum).
  • Säkra kompetensförsörjningen (locka hit ett utländskt toppuniversitet, underlätta utländska studenters inträde på arbetsmarknaden).
  • Locka fler globala huvudkontor till Stockholm och stärk regionen som finansiellt centrum.
  • Koppla samman Stockholm med världen (bygg ytterligare två banor på Arlanda flygplats, lös frågan om preclearance).
  • Lyft fram nya sektorer. Under senare årtionden har hälso- och sjukvården genomgått en omfattande internationalisering. Det finns en stark exportpotential inom vårdområdet. Därför måste välfärdsbolagen fredas från skadliga politiska ingrepp.
  • Öka frihandeln. Se till att frihandelsförhandlingarna (TTIP) mellan EU och USA går i lås.
  • Sätt staden i centrum för handelspolitiken (skapa fria dataflöden, prioritera tjänstehandeln inom telekommunikation, utbildning, besöksnäring och vård).
  • Tillvarata besöksnäringens exportpotential (gör engelska till officiellt språk, förbättra för kryssningstrafiken, inrätta fler direktflyglinjer från/till Asien, Nordamerika och Europa).

Lyssna på inslaget i Ekonomi Ekot "Svensk export till Iran lyfter"

Läs hela rapporten "Det globala Stockholm - En strategi för huvudstadsregionens internationalisering"


Kontakta oss

Marianne Dott Projektledare Internationell Handel 08-555 100 37

Andreas Åström Kommunikationschef 073-633 55 55