Stockholms Handelskammare - Vår verksamhet

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Om Stockholms Handelskammare

Vår verksamhet


Vår verksamhet Våra medlemmar Verksamhetsberättelser Affärsnätverk Lokalt Styrelse och fullmäktige Kontakta oss

Här möts vi

Handelskammaren är den ledande mötesplatsen för företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen.

Julmötet

Julmötet är en av årets största arrangemang där företagare, akademi och politiker möts. 

Distinget

På Distinget i Uppsala samlas beslutsfattare i näringslivet och från offentliga organ för att diskutera regionens utveckling.

World Trade Day

World Trade Day är ett av våra mest exklusiva evenemang med teman om världsekonomi och global handel. 

Årsmötet

På årsmötet möts politiker och medlemmar i Stockholms Handelskammare för lunch och diskussioner om regionens utmaningar. 

Do Business with

Do Business with är en seminarieserie om affärsmöjligheter på internationella marknader. 

Tulldagen

Tulldagen är Sveriges största mötesplats för alla som är intresserade av internationell handel och tullfrågor. Här samlas branschen för att få en uppdatering och diskutera de senaste nyheterna. 

Det här vill vi

Stockholms och Uppsalas utmaningar 14 förslag för en ännu starkare huvudstadsregion.

När befolkningen växer med två bussar varje dag ökar kraven på fungerande kollektivtrafik.

 Bygg ut tunnelbanan ytterligare.

Cykeln kommer att bli ett allt viktigare komplement till övriga trafikslag.

 Bygg fler och säkrare cykelbanor i hela Stockholms län.

Uppsala och Stockholm är redan en arbetsmarknadsregion med påtaglig pendling.

 Låt Stockholm och Uppsala växa ihop. Börja med att bygga ut med fler spår mellan städerna.

För att stå sig i den globala konkurrensen behöver huvudstadsregionen vässa internationaliseringen. Exporten, importen och investeringarna måste öka.

 Ge Stockholm en egen handels- och utrikesminister.

För att frigöra trafik i innerstaden krävs infrastrukturinvesteringar.

 Bygg klart ringleden runt Stockholm med Östlig förbindelse.

En stor framgångsfaktor för integration, turism och företagens konkurrenskraft är att införa engelska som officiellt språk.

 Skylta på engelska i hela huvudstadsregionen.

En entreprenörsdriven utveckling av den senaste tekniken pågår och nya affärsmodeller har gjort Stockholm till en av världens bästa startup-städer.

 Gör huvudstadsregionen till en digital ekonomisk frizon där nya affärsmodeller bejakas.

Företagen behöver rekrytera internationell kompetens. Om möjligheterna till rekrytering försämras är risken stor att de flyttar verksamheten till London, Berlin eller Los Angeles.

 Gör det lättare att komma hit som arbetskraftsinvandrare.

Dagens ekonomis viktigaste språk är programmering.

 Låt alla elever i huvudstadsregionen få lära sig programmering.

Stockholm är bäst i Europa på innovation, men vi sämst på att kommersialisera innovationerna.

 Smarta samarbeten mellan startups och storbolag kan göra företag ännu mer framgångsrika.

Privata museer lyfter Stockholms kulturliv. Den senaste tioårsperioden har åtta privata museer startats i Stockholm.

 Uppmuntra privata initiativ i kulturlivet.

Det finns många framstående entreprenörer inom vård, omsorg och livsvetenskap. Det ger en mångfald och utveckling.

 Privata välfärdsföretag måste få tydliga förutsättningar och finansieringen till forskning och utveckling måste stärkas.

Bostadsbristen i Stockholm är skriande. Den slår direkt mot regionens konkurrenskraft och attraktivitet.

 Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Bostäder måste byggas snabbare. Mer mark måste frigöras för bostadsbyggande.

Vi växer snabbt som turiststad. Besöksnäringens avgörande roll som jobb- och integrationsmotor.

 Ta bort hinder för samordning och kommunikation så att näringen får fortsätta att växa.

Det här gör vi

Vi skapar opinion, väcker debatt och påverkar beslutsfattare i frågor som är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och tillväxt.

Stockholm en stad i världen

Handelskammaren har presenterat en strategi med 45 konkreta åtgärder på hur huvudstadsregionens internationalisering kan stärkas. Åtgärderna handlar om hur vi ska lyfta export, handel och investeringar samt hur vi ska kunna underlätta för internationella talanger och besökare att komma hit.

Team Stockholm

Regeringen har tillsatt ett Team Sweden för att samordna det svenska exportstödet. Handelskammaren har tagit initiativ till att forma ett Team Stockholm som främjar huvudstadsregionens internationalisering på regional nivå. Det behövs eftersom det är städerna har en alltmer viktig roll i den globala handeln.

Flyg till USA som en amerikan

Handelskammaren har drivit frågan om pre-clearance på Arlanda. I slutet av 2016 firade vi den svenska och amerikanska regeringens undertecknande av avtalet om US pre-clearance på Arlanda. Det betyder att passagerare som flyger från Arlanda får stå i samma kö som amerikanska inrikespassagerare. Arlanda blir därmed en mer attraktiv flygplats för USA-trafik – en vinst för vår globala konkurrenskraft.

Jubel över beslut: Flyget kvar på Bromma

När regeringen meddelade att nedläggningsplanerna för Bromma skulle skrotas jublade Stockholms Handelskammare. Handelskammaren har länge drivit på om att bevara Bromma flygplats. Det är en viktig knutpunkt för andra landsändar som är beroende av flygförbindelser till och från Stockholm.

Elcykeln erövrar Stockholm

Med en elcykelboom finns ett växande behov av ökade cykelmöjligheter. Handelskammaren har föreslagit att cykelvägarna behöver byggas ut och anpassas. Under en elcykel tur med miljöminister Karolina Skoog (MP) berättade miljöminister Karolina Skoog att den nationella cykelstrategin ska innehålla en hel del cykeltänk.

Elcykeln kör ifrån Trafikverkets plan

Handelskammarens rapport visar att elcykelboomen breddar pendlingsradien. Som en del av regionens hållbarhetsarbete behövs en regional samordning av kommunernas satsningar för att förbättra arbetspendling på cykel.

Nya färdmöjligheter på vatten

Handelskammaren pekade på att sjöfarten i huvudstadsregionen varit bortglömd under en lång period, och anser att regionen behöver en samlad strategi. Regionplane- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) stöttar även förslaget om ökat användande av vattenvägarna i huvudstaden.

10 nya tunnelbanestationer

Genom Handelskammarens påverkansarbete har vi lyckats driva genom 10 nya tunnelbanestationer samt utbyggnad av blå linjen till Gullmarsplan. De 10 nya stationerna är: Sofia, Hammarby sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla, Nacka Forum, Arenastaden, Barkaby station, Barkabystaden och Hagastaden. Detta behövs för ökad kapacitet i centrala Stockholm samt för att bemöta den kraftiga befolkningstillväxten.

Handelskammaren går på räls

För bara några år sedan talade ingen om fyrspår men Handelskammaren har väckt liv i frågan. Handelskammaren visade att fyrspåret möjliggör nya stationer och 100 000 nya bostäder mellan Arlanda och Uppsala. Här finns enighet över blockgränserna och behovet finns i både Stockholm och Uppsala.

Mer rörelse med enklare regler

Företagen är eniga om att bostadsbristen försämrar deras möjligheter att rekrytera kompetens och väljer därför ofta bort etablering i Stockholm. Ökad rörlighet och omreglering av bostadsmarknaden behövs genom att exempelvis förenkla regelsystemet vid andrahandsuthyrning.

Våra norska grannar inspirerar

Bostadsminister Peter Eriksson visade intresse för den norska modellen och förslaget om skattebefriad andrahandsuthyrning av upp till halva bostaden. Två förslag som Handelskammaren presenterade i rapporten 28 000 funna bostadstillfällen.

#backatayyab

Efter beskedet om att IT-specialisten Tayyab Shabab skulle utvisas bjöd Handelskammaren in allmänheten, näringslivet och beslutsfattare för att belysa flera av de fall där talanger riskerar utvisning på grund av bagatellartade misstag.

Ett enigt socialförsäkringsutskott

Tack vare Handelskammarens arbete uppmanade ett enigt socialförsäkringsutskott i Riksdagen regeringen att snabbt åtgärda brister i lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Brister som leder till att små misstag får stora konsekvenser för människor från utomeuropeiska länder som kommit till Sverige för att arbeta.

Robotar ett hjälpmedel i skolan

Bristen på IT-experter kommer inte att minska. Därför har Handelskammaren föreslagit att programmering ska bli ett ämne i grundskolan. Som en del av arbetet donerade Handelskammaren en klassuppsättning Quirkbots, en minidator som lär ut programmering, till Järvaskolan.

Valfrihet skapar innovation och kvalitet

Debatten kring vinster i välfärden har fel fokus. Handelskammaren presenterade en rapport och en analys som visar att valfrihet skapar innovation och kvalitet. Här finns även exportmöjligheter för många välfärdsinnovationer, en helt ny exportmarknad för Sverige.  

Endast nattborgmästaren är vaken

Besöksnäringen är en av de viktigaste näringarna i huvudstadsregionen. Tillsammans med flertal aktörer inom besöksnäringen har Handelskammaren påbörjat arbetet med att tillsätta en nattborgmästare och göra Stockholm till en 24-timmarsstad.

2000 praktikplatser funna

Tillsammans med LinkedIn, Swedbank och andra handelskamrar, tog vi initiativ till turnén Welcome Talent som turnerade landet runt och hittade 2000 potentiella praktikplatser hos små och medelstora företag. Vi har även lagt ett skarpt förslag som uppföljning av Welcome Talent-turnén. Ett konkret förslag om hur bemanningsföretag ska kunna matcha praktikanter och företag har arbetats fram med hjälp av ABB och Manpower.

10 000 räddade

Många jobb riskerade att gå förlorade ifall regeringen gick vidare med en renodlad finansskatt. Stockholms Handelskammare visade att 10 000 jobb riskerade att gå förlorade, bara i huvudstadsregionen. Nu har regeringen och Vänsterpartiet lämnat besked om att de backar i frågan.