Stockholms Handelskammare - Vår verksamhet

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Om Stockholms Handelskammare

Vår verksamhet


Vår verksamhet Våra medlemmar Verksamhetsberättelser Affärsnätverk Lokalt Styrelse och fullmäktige Kontakta oss

Här möts vi

Handelskammaren är den ledande mötesplatsen för företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen.

Julmötet

Julmötet är en av årets största arrangemang där företagare, akademi och politiker möts. Temat för julmötet 2015 på Cirkus var "Mot alla odds". Entreprenörerna Olof Stenhammar, Shori Zand, Jessica Löfström och Petter Askergren berättade hur de lyckats bryta ny mark.

Distinget

På Distinget i Uppsala samlas beslutsfattare i näringslivet och från offentliga organ för att diskutera regionens utveckling. Temat för i år var utbyggnaden av järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Med en ökad trafikkapacitet kan 100 000 nya bostäder byggas.

Lunchseminarium – Bostadspolitikens krig

Lunchseminariet Bostadspolitikens kris drog fullt hus. Talade gjorde Klas Eklund, seniorekonom på SEB och ordförande i Bokriskommittén, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH.

Open Chamber

Under tre fullspäckade dagar öppnade Handelskammaren dörrarna på Brunnsgatan. Över 1 000 gäster deltog under evenemangsdagarna. De största publikdragarna var f.d. statsministern Fredrik Reinfeldt och den New York-baserade stjärnmäklaren Fredrik Eklund.

Världshandelsdagen

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel var hedersgäster under Världshandelsdagen 2015. Kronprinsessan delade ut det prestigefyllda priset Export Hermes. Inledningstalet hölls av finansmarknadsminstern Per Bolund.

Årsmötet

Politiker och medlemmar i Stockholms Handelskammare samlades på Berns för lunch och workshop med ungdomar från Raoul Wallenberg Academy för att diskutera hur näringslivet kan bidra till att möta dagens samhällsutmaningar.

Årsmötet

Partiledaren Anna Kinberg Batra (M) var en av talarna på Årsmötet 2015, som ägde rum på Operakällarens Rotunda.

Do Business with

Do business with är en seminarieserie om affärsmöjligheter på internationella marknader. Under året har vi presenterat affärsmöjligheter i Indien, Brasilien, Japan, Frankrike, Kina och Hongkong. Vi har även haft ett stort Asienseminarium där många asiatiska länder var representerade.

Tulldagen

Tulldagen är Sveriges största mötesplats för alla som är intresserade av internationell handel och tullfrågor. Här samlas branschen för att få en uppdatering och diskutera de senaste nyheterna. Årets Tulldag på Folkets Hus i Stockholm samlade 500 besökare.

Det här vill vi

Stockholms och Uppsalas utmaningar 14 förslag för en ännu starkare huvudstadsregion.

När befolkningen växer med två bussar varje dag ökar kraven på fungerande kollektivtrafik.

 Bygg ut tunnelbanan ytterligare.

Cykeln kommer att bli ett allt viktigare komplement till övriga trafikslag.

 Bygg fler och säkrare cykelbanor i hela Stockholms län.

Uppsala och Stockholm är redan en arbetsmarknadsregion med påtaglig pendling.

 Låt Stockholm och Uppsala växa ihop. Börja med att bygga ut med fler spår mellan städerna.

För att stå sig i den globala konkurrensen behöver huvudstadsregionen vässa internationaliseringen. Exporten, importen och investeringarna måste öka.

 Ge Stockholm en egen handels- och utrikesminister.

För att frigöra trafik i innerstaden krävs infrastrukturinvesteringar.

 Bygg klart ringleden runt Stockholm med Östlig förbindelse.

En stor framgångsfaktor för integration, turism och företagens konkurrenskraft är att införa engelska som officiellt språk.

 Skylta på engelska i hela huvudstadsregionen.

En entreprenörsdriven utveckling av den senaste tekniken pågår och nya affärsmodeller har gjort Stockholm till en av världens bästa startup-städer.

 Gör huvudstadsregionen till en digital ekonomisk frizon där nya affärsmodeller bejakas.

Företagen behöver rekrytera internationell kompetens. Om möjligheterna till rekrytering försämras är risken stor att de flyttar verksamheten till London, Berlin eller Los Angeles.

 Gör det lättare att komma hit som arbetskraftsinvandrare.

Dagens ekonomis viktigaste språk är programmering.

 Låt alla elever i huvudstadsregionen få lära sig programmering.

Stockholm är bäst i Europa på innovation, men vi sämst på att kommersialisera innovationerna.

 Smarta samarbeten mellan startups och storbolag kan göra företag ännu mer framgångsrika.

Privata museer lyfter Stockholms kulturliv. Den senaste tioårsperioden har åtta privata museer startats i Stockholm.

 Uppmuntra privata initiativ i kulturlivet.

Det finns många framstående entreprenörer inom vård, omsorg och livsvetenskap. Det ger en mångfald och utveckling.

 Privata välfärdsföretag måste få tydliga förutsättningar och finansieringen till forskning och utveckling måste stärkas.

Bostadsbristen i Stockholm är skriande. Den slår direkt mot regionens konkurrenskraft och attraktivitet.

 Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Bostäder måste byggas snabbare. Mer mark måste frigöras för bostadsbyggande.

Vi växer snabbt som turiststad. Besöksnäringens avgörande roll som jobb- och integrationsmotor.

 Ta bort hinder för samordning och kommunikation så att näringen får fortsätta att växa.

Det här gör vi

Vi skapar opinion, väcker debatt och påverkar beslutsfattare.

Jubel över beslut: Flyget kvar på Bromma

Regeringens besked att nedläggningsplanerna ska läggas i malpåse var en stor seger för Stockholms Handelskammare, som har drivit frågan länge. Nu kan vi fortsätta att förbättra Arlandas flygtillgänglighet, vilket är av stor betydelse för svensk konkurrenskraft.

Företagen pressas av bostadsbristen

Vår rapport visar att drygt 50 procent av de tillfrågade företagen anser att bostadsbristen försämrar deras möjligheter att rekrytera kompetens. En av konsekvenserna är att utländska företag väljer bort etablering i Stockholm. Det är nödvändigt att öka rörligheten på bostadsmarknaden och genomföra en omreglering och vi måste få en blocköverskridande bostadspolitik.

Förbättrad handel med Saudiarabien

Vi bidrog till att ett nytt affärsråd mellan Sverige och Saudiarabien upprättades. Rådet ska verka för att fördjupa affärsrelationerna mellan svenskt och saudiskt näringsliv. Saudiarabien är en av Sveriges viktigaste nettohandelspartner. Det är därför viktigt att stärka samarbetet länderna emellan.

Städer stärker integrationen

Stockholm är en integrationsmotor. Vår rapport visar att integrationen utvecklas i rätt riktning i huvudstadsregionen. Att finnas på arbetsmarknaden är avgörande. Rapporten visar även att utrikes födda arbetar fler timmar per vecka än inrikes födda bland de som är sysselsatta.

Vi krokade arm med världens främsta tankesmedja

Huvudstadsregionen får en guldstjärna när vi jämför vår konkurrenskraft med bland andra München, Portland, Seattle, San Diego och Austin. Samarbetet med Brookings och investmentbanken JPMorgan Chase inom ramen för "Global Cities Initiative" syftar till att vässa städers konkurrenskraft. Nu lägger Handelskammaren fram en exportstrategi för huvudstadsregionen.

Bygg ut elbussnätet!

Det är dags att genomföra en storskalig utbyggnad av elbussnätet. Vårt förslag visar att det både är billigare och mer flexibelt än spårväg.

Fler spår kan ge 100 000 bostäder

En utbyggnad av järnvägen mellan Uppsala och Stockholm skulle kunna ge 100 000 nya bostäder. Vi föreslår att man återigen ska öppna stationerna Odensala, Alsike och Bergsbrunna och bygga en helt ny station som ska heta Nysala. Det skulle innebära mellan 5 000 och 25 000 bostäder per station och dessutom fler nya bostäder i orterna Knivsta och Märsta.

Nytt frihandelsavtal ger fler jobb

Sedan ett par år förhandlar EU och USA om ett transatlantiskt frihandels- och investeringsavtal, (TTIP). Syftet är att främja handel och investeringar över Atlanten. Om avtalet blir verklighet kan det innebära betydande vinster för Stockholm.